If I loved you, and you loved me
Oh, how wonderful that would be!

Where ever you are. What ever you do!
Just rember I´ll always love you!

I maybe love you if you show me what you can
I love you allready so please show me what you can!

Jag vet ett litet ord det stillar smärta det stillar gråt♥ 
Det lilla ordet är Förlåt♥ 

Att älska är att vara trogen♥ 
Att älska är att vara kär♥ 
För att älska bör man vara mogen♥ 
Annars glider man isär♥ 

Livets svåra gåta♥ 
är att älska, glömma och förlåta♥